Dosimetrie & Bescherming tegen straling

Dosimetrie en stralingsbescherming

Sir-Spheres harsmicrosferen worden direct naar levertumoren getransporteerd, waardoor lokaal een grotere dosis straling gebracht kan worden dan mogelijk is bij conventionele radiotherapie. SIRT harsmicrosferen bevatten het radioactieve element yttrium-90, dat over een relatief korte afstand een vorm van radioactiviteit levert die bèta-straling wordt genoemd: een gemiddelde van 2,4 mm in menselijk weefsel. Hierdoor kan de straling meer worden gelokaliseerd dan bij andere behandelingen. Bèta-straling bestaat uit elektronen en niet uit de traditionele röntgenstraling. Alle radioactieve bronnen vervallen bij het afgeven van de straling in een voorspelbare tijd (halfwaardetijd). Yttrium-90 heeft een halfwaardetijd van ongeveer tweeënhalve dag (64 uur); de meeste straling (meer dan 97%) wordt in de tumor gebracht in de eerste twee weken volgend op de behandeling, hoewel de harsmicrosferen definitief op de locatie blijven.

Bescherming tegen straling

Er zijn wettelijk eenvoudige voorzorgsmaatregelen vereist wanneer er met radioactiviteit wordt gewerkt. Deze hebben tot doel blootstelling van mensen die geen behandeling ondergaan, zoals personeel, familie en vrienden, te verminderen.

Het advies kan van ziekenhuis tot ziekenhuis enigszins verschillen, uw plaatselijke team zal u meer vertellen over specifieke tijdskaders. De onderstaande richtlijnen zijn algemene richtlijnen; deze kunnen iets afwijken van het advies dat u van uw ziekenhuis ontvangt:

  • Gedurende de eerste 24 uur helpt het grondig wassen van de handen na bezoek aan het toilet radioactieve besmetting weg te wassen. Opruimen van gemorste lichaamsvloeistoffen, zoals bloed, urine, ontlasting, en deze via het toilet afvoeren, is ook nodig om toevallige blootstelling te verminderen.
  • Vermijd gezamenlijk slapen met uw partner gedurende 5 dagen.
  • Vermijd alle niet-essentiële nauwe contacten met kinderen, peuters/baby's en zwangere vrouwen gedurende 10 dagen.
  • U mag geen SIRT-behandeling ontvangen als u zwanger bent en u mag niet zwanger worden binnen twee maanden na een SIRT-behandeling, aangezien dit onomkeerbare schade aan het ongeboren kind kan toebrengen. Er moeten daarom gedurende deze periode altijd effectieve voorbehoedsmiddelen worden gebruikt.
  • U mag gedurende de eerste twee weken na behandeling geen borstvoeding geven en u mag geen gekolfde melk geven om uw baby flesvoeding te geven gedurende deze periode.

Hoeveel radioactiviteit wordt er toegediend?

Uw artsen, doorgaans het nucleaire medische team, schrijft voor hoeveel radioactiviteit nodig is om uw tumor veilig te behandelen. Dit wordt vaak berekend door te meten hoe groot de tumoren zijn en hoe groot de lever is, waarbij lengte en gewicht van de patiënt ook worden meegewogen. Dit wordt doorgaans berekend door de CT of MRI-scans te bestuderen of de MAA-scan die wordt uitgevoerd na de eerste interventie. Dit alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de optimale behandeling zo effectief en veilig mogelijk wordt uitgevoerd.

Forum

Dit is een forum met beperkte toegang voor alle clinici die betrokken zijn bij de SIRT-procedure om 'best practices' en ervaringen te kunnen delen.

Klik hier om deel te nemen of aan te melden

Patiënten informatie

Er is een speciale website voor SIRT-patiënten in het VK, hun families en verzorgers, genaamd My SIRT Story.

Klik hier om meer te weten te komen